BI Studentorganisasjon

Stavanger

BISO Stavanger er et studentsamfunn som jobber for å gi BI studentene en hverdag med spennende aktiviteter, godt faglig læringsmiljø, fordelaktige rabattavtaler og rettigheter på lik linje med andre studenter.

Organisasjonen er drevet av og for BI-studentene selv, der alle studieretninger er representert. Vi jobber alltid for forbedringer og satser stort engasjement i studietiden. Engasjement i organisasjonen er med på å gi studentene et viktig pluss på CV-en, en arena hvor teori kan utøves i praksis og kanskje viktigst, skape venner og kontakter for resten av livet.

Kontaktinformasjon til ledelsen i Stavanger

President

Daniel Aarre

Head of Academics & Sustainability

Emil David-Larsen

Head of Business Relations

Silje Svåsand

Head of Projects

Camilla Vik Myrset

Financial Controller

Khaled Suleman

Head of Marketing and PR

Rozalia Tysdal

Head of Politics

Odin S. Austgulen

Head of Internal Affairs

Ruben Alfsen

President

Daniel Aarre

Financial Controller

Khaled Suleman

Head of Academics & Sustainability

Emil David-Larsen

Head of Marketing and PR

Rozalia Tysdal

Head of Business Relations

Silje Svåsand

Head of Politics

Odin S. Austgulen

Head of Projects

Camilla Vik Myrset

Head of Internal Affairs

Ruben Alfsen

Utvalg ved BISO Stavanger:

 • Markedsutvalget
 • Sosialutvalget
 • Kommunikasjonsutvalget


Linjeforeninger:

 • ØAF (Linjeforening for økonomer)
 • LIM (Linjeforening for markedsførere)
 • EMG (Linjeforening for eiendomsmeglere)


Undergrupper:

 • BIS Invest
 • BIS Charity
 • Golf & Grill


Idretter ved BIS Stavanger (BISI):

 • Fotball
 • Volleyball
 • Tennis
 • Håndball