Handelshøyskolen BI

Biblioteket

Biblioteket er gratis å bruke for studenter og ansatte. Lånetid er 2 uker. Hvis ingen venter på boka, fornyer vi lånet automatisk.

Finn bøker, artikler, studentoppgaver

 

Databaser

Bedrifts- og finansinfo, statistikk, forbuker- og markedsinformasjon, jus

Oria

Bøker, studentoppgaver, artikler/tidsskrifter

Google Scholar

Pensum

Lenker til pensumlister og bøker

Få hjelp

Bestill bibliotekar, Drop-in veiledning og skrivesenter, chat med bibliotekar eller en studentveileder, EndNote, statistikkprogrammer etc.

Bruk av biblioteket

Om å låne og bestille bøker og e-bøker, finne artikler og pensum, reservere grupperom og AV-rom, tilgang hjemmefra, trådløst nett og IT-support.

Skrive og referere

I en akademisk oppgave skal du vise at du kan finne og bruke faglitteratur og kunnskap knyttet til din problemstilling. Men hvordan finner du disse kildene, og hvordan bruker du kildene i teksten din?

Forske og publisere

Fagsider for MSc-studenter

Et startsted med de mest sentrale ressursene innen de ulike studier

Chat med biblioteket

Vi er pålogget kl. 10 - 15.30 på hverdager.

For deg som underviser

Hva kan man lovlig bruke som pensum og legge ut til studentene av opphavsrettsbeskyttet materiale, og hva kan man vise i forelesninger?

Nattbordet på flyttefot

Skjønnlitteraturen har fått eget rom i Oslo, og nye hyller på alle studiestedene

Besøk biblioteket på

Campus Oslo

Mandag - fredag: 7.30 - 21.00, Lørdag - søndag: 8.30 - 17.30

Besøk biblioteket på

Campus Bergen

Mandag, onsdag - fredag: 9.00 - 15.00, tirsdag: 9.00 - 18.00

Besøk biblioteket på

Campus Trondheim

Mandag - fredag: 9.00 - 15.00

Besøk biblioteket på

Campus Stavanger

Mandag - fredag: 9 - 15 (stengt 11.30 - 12)

Aktiviteter

Kommende aktiviteter

Kurs, veiledningstjenester, boklanseringer mm i biblioteket