Handelshøyskolen BI

Biblioteket

Biblioteket er gratis å bruke for studenter og ansatte. Lånetid er 2 uker. Hvis ingen venter på boka, fornyer vi lånet automatisk.

Finn bøker, artikler, studentoppgaver

 

Databaser

Bedrifts- og finansinfo, statistikk, forbuker- og markedsinformasjon, jus

Oria

Bøker, studentoppgaver, artikler/tidsskrifter

Google Scholar

Pensum

Lenker til pensumlister og bøker

Få hjelp

Bestill bibliotekar, Drop-in veiledning og skrivesenter, chat med bibliotekar eller en studentveileder, EndNote, statistikkprogrammer etc.

Bruk av biblioteket

Om å låne og bestille bøker og e-bøker, finne artikler og pensum, studentoppgaver, reservere grupperom og AV-rom, tilgang hjemmefra, trådløst nett og IT-support.

Skrive og referere

Om å finne litteratur til oppgaven, bruk og kvalitetsvurdering av kilder, oppgavestruktur, referere til kilder, bruk av Endnote for å ha kontroll på referansene

Forske og publisere

Fagsider for MSc-studenter

Et startsted med de mest sentrale ressursene innen de ulike studier

Chat med biblioteket

Vi er pålogget kl. 10 - 15.30 på hverdager.

For deg som underviser

Hva kan man lovlig bruke som pensum og legge ut til studentene av opphavsrettsbeskyttet materiale, og hva kan man vise i forelesninger?

Nattbordet har flyttet

Skjønnlitteraturen har fått eget rom i Oslo, og nye hyller på alle studiestedene

Besøk biblioteket på

Campus Oslo

Mandag 1. mai: Stengt, tirsdag - fredag: 7.30 - 21, lørdag - søndag: 8.30 - 21

Besøk biblioteket på

Campus Bergen

Mandag 1. mai: Stengt. Tirsdag, torsdag: 9 - 18. Onsdag, fredag: 9 - 15

Besøk biblioteket på

Campus Trondheim

Mandag 1. mai: Stengt. Tirsdag - fredag: 8 - 16

Besøk biblioteket på

Campus Stavanger

Mandag 1. mai: Stengt. Tirsdag - fredag: 9 - 15 (stengt: 11.30 - 12)

Aktiviteter

Kommende aktiviteter

Kurs, veiledningstjenester, boklanseringer mm i biblioteket

Følg biblioteket i sosiale medier