Biblioteket

Bestille artikkelsamling og kompendium

Artikkelsamlinger skal kun unntaksvis trykkes opp.

Artikkelsamlinger

Artikkelsamlinger er opptrykk av opphavsrettslig beskyttet materiale som tidligere er publisert av annen utgiver. Distribusjon av opphavsrettsbeskyttet innhold og salg av artikkelsamlinger reguleres av Kopinoravtalen.

Sjekk følgende punkter før bestilling:

  • Bokkapitler og artikler skal gjøres tilgjengelig for studentene sammen med øvrig litteratur via pensumverktøyet Talis Aspire Reading Lists. Systemet gir BI en enklere pensumadministrasjon og gir studentene direkte tilgang til alt BI har online gjennom biblioteklisenser og som vi har digitalisert.

    Biblioteket sørger for direkte lenking for litteratur som er oppgitt i pensumlisten. PDF av artikler skal ikke lenger lastes inn i its learning. Men lenk gjerne fra its learning til pensumlisten, som gir direkte lenker videre
  • Det kan kopieres/skannes inntil 15 % av bokas sidetall. Utdraget må framkomme i kursets pensumliste med alle bibliografiske opplysninger, inkludert sidetall. Det er ikke nok å kun oppgi "Artikkelsamling".

    Dette er viktig fordi BI må rapportere all bruk av bokutdrag til Kopinor, og kan bli kontrollert på dette. Hvis bokutdraget overstiger 15 % må det innhentes tillatelse fra rettighetshaver for hele utdraget, og BI må betale ekstra for alle sidene som brukes.
    Kontakt Dagmar Langeggen
  • Lag innholdsfortegnelse med nøyaktige referanser som viser hvor tidsskriftartiklene og bokutdrag er hentet fra. Referansene skal settes opp i den rekkefølgen du ønsker dem trykket.
  • Artikkelsamlingen skal iht. Kopinoravtalen ha en førsteside med angivelse av kurs, dato og antall, samt en standardtekst fra Kopinor om kopieringsrettigheter. Kontakt BI forlag.

Der artikkelsamlingen skal selges av Akademika, kontakt BI forlag for bestilling. Ellers bestilles artikkelsamlinger direkte via bestillingsportalen for trykkeritjenester (informasjon på Bikuben).

Prisen er basert på kostpris for trykking og betaling til rettighetshavere (avtale med Kopinor). For ikke å få for store lager, produseres artikkelsamlinger i et mindre antall til å begynne med, og deretter som “Copy on demand” i henhold til etterspørsel.

Kompendier

Kompendier er forfattet av BIs faglige, utgitt på BI Forlag og selges kun hos Akademika. Lærebøkene kan også bestilles hos Akademika nettbokhandel.