Biblioteket

Lånereglement

Du er personlig ansvarlig for alt som er registrert på lånekortet ditt. Pass på at ingen uvedkommende bruker kortet.

Låneregler for studenter

Bruk av digitale informasjonsressurser

Biblioteket stiller databaser, elektroniske tidsskrift og andre digitale informasjonsressurser til disposisjon for BIs forskning og undervisning. Studenter kan fritt benytte disse ressursene. Det er ikke tillatt å formidle tilgangsopplysninger til personer utenfor BI-systemet.

Lån fra bibliotekets samlinger

Ved lån fra bibliotekets samlinger og bruk av øvrige bibliotekressurser, forutsetter vi at du gjør deg kjent med og aksepterer gjeldende regler:

 1. Brudd på lånereglene kan medføre at du sperres for lån og andre tjenester.
 2. Tap av studentkort må straks meldes til biblioteket for å unngå misbruk.
 3. Du plikter selv å oppdatere låntakeropplysninger (adresse, e-post, telefon med mer) i studentportalen.
 4. Du er personlig ansvarlig for lånt materiale.
 5. Lånetiden for bøker er 2 uker. Lån blir automatisk fornyet hvis det ikke er venteliste. Hvis boka/dokumentet må leveres, vil du få beskjed på e-post før forfallsdato. Bøker på dagslån må leveres samme dag. Ved overtredelse av denne fristen påløper purregebyr.
 6. Tidsskrifter, aviser er ikke til utlån.
 7.  Enkelte tjenester kan være kostnadsbelagte.
 8. Tap eller ødeleggelse av lånt materiale medfører erstatningsansvar. Vi refunderer ikke beløp på tapt litteratur som kommer til rette etter at beløpet er betalt.

Låneregler for ansatte

Bruk av digitale informasjonsressurser

Vi stiller databaser, elektroniske tidsskrift og andre digitale informasjonsressurser til disposisjon for BIs forskning og undervisning. Ansatte kan fritt benytte ressursene. Formidling av tilgangsopplysninger til personer utenfor BI-systemet er ikke tillatt.

Lån fra bibliotekets samlinger

Ved lån fra bibliotekets samlinger, og bruk av øvrige bibliotekressurser, forutsetter vi at du har gjort deg kjent med, og aksepterer gjeldende låneregler:

 1. Du er personlig ansvarlig for lånt materiale.
 2. Ansattkort fra BI fungerer som lånekort når du har fått det registrert i biblioteket. Annen gyldig legitimasjon må evt. vises ved registrering.
 3. Tap av lånekort straks meldes biblioteket for å unngå misbruk.
 4. Du plikter å melde endringer i navn og/eller adresser til biblioteket.
 5. Brudd på lånereglene kan medføre at du sperres for lån og andre tjenester.
 6. Lånetid er 12 uker. Dokumenter kan tilbakekalles etter 14 dager hvis det er venteliste. Lån blir automatisk fornyet hvis det ikke er venteliste. Hvis boka/dokumentet må leveres, vil du få beskjed på e-post før forfallsdato.
 7. Tidsskrifter og aviser er normalt ikke til utlån.
 8. Ved opphør av arbeidsforhold ved BI skal alt lånt materiale returneres biblioteket.
 9. Tap eller ødeleggelse av lånt materiale medfører erstatningsansvar på 750 kr per dokument.

Låneregler for dagsabonnenter

Ved lån fra bibliotekets samlinger, og bruk av øvrige bibliotekressurser, forutsettes at låner gjør seg kjent med, og aksepterer gjeldende regler:

 1. Brudd på lånereglene kan medføre at låner sperres for lån og andre tjenester.
 2. Låntaker er personlig ansvarlig for lånt materiale. Viderelån til andre er ikke tillatt
 3. Tap av lånekort må straks meldes til biblioteket for å unngå misbruk.
 4. Ved lengre fravær/reiser til utlandet må alle lån returneres.
 5. Endringer i låntakeropplysninger (adresse, e-post, telefon m.m.) må meldes biblioteket.
 6. Lånetiden for bøker er 2 uker. Forlengelse av lånetiden kan gjøres ved å kontakte biblioteket på e-post. Ved overtredelse av fristen påløpes purregebyr.
 7. Tidsskrifter, aviser og oppslagsverk er ikke til utlån.
 8. Tap eller ødeleggelse av lånt materiale medfører erstatningsansvar. Se prisliste.