Student­oppgaver

Biblioteket oppbevarer avsluttende oppgaver fra flere studier ved Handelshøyskolen BI. Studentoppgavene er tilgjengelig for utlån eller nedlasting. Dette avhenger av når og hvor de er skrevet

Bacheloroppgaver

Oppgavene er et utvalg A- og B-oppgaver, med unntak av de elektoniske (nedlastbare) oppgavene f.o.m. 2016. Oppgaver fra campus Trondheim finnes kun elektronisk.

Om studentoppgavene

Studentoppgavene finner du enten i Oria eller i BIs elektroniske arkiv, BI Open Archive. Du kan søke på din speisalisering/fordypning

Finn studentoppgaver som kan lånes i biblioteket

Se filmen om hvordan du finner trykte studentoppgaver

Executive Master of Management-oppgaver

Oppgaver f.o.m. 2012 er A-eller B-oppgaver.

Master of Science-oppgaver

Vi har oppgaver med bestått-karakter, med unntak av et utvalg av elektroniske oppgaver fra 2011-2015 som er A- og B-oppgaver. F.o.m. 2016 er alle oppgavene elektroniske.