Biblioteket

Cases til undervisningen

BI er medlem av The Case Centre, som tilbyr cases fra blant annet Harvard Business School, INSEAD og London Business School.

Bestille Cases fra The Case Centre

Mot betaling kan ansatte registrere seg for selv å bestille cases fra The Case Centre til bruk i undervisningen. Personen som bestiller mottar faktura fra The Case Centre og sørger for at den blir betalt av eget institutt eller programområde. Biblioteket foretar ingen bestillinger, men kan bistå i prosessen.

Som registrert bruker er det mulig å laste ned et prøveeksemplar (inspection copy) i pdf før du bestiller et større antall til en hel klasse.

Cases kan leveres raskt elektronisk og legges på itslearning eller kopieres til det antall studenter det er kjøpt tillatelse for. Det må bestilles ett eksemplar pr student, men minimum 5 eksemplarer. Elektroniske cases fjernes automatisk 2 uker etter kursets sluttdato.

Reglene for kopiering er strenge. Cases er ikke lov å kopiere uten tillatelse fra The Case Centre.

Kontaktperson biblioteket: Nina Fretheim

Kjøpe og finne cases

Nedlastning av kjøpte filer

  • Logg inn på thecasecentre.org
  • Velg "My Library" under "My account" i menyen. Der finner du også din faktura som må videresendes for betaling påført kostnadssted og prosjektnummer
  • Velg "View purchased items" og last ned filen fra listen

Nyttig informasjon: