Biblioteket

BIMCO

Standardkontrakter, klausuler, firmainformasjon, nyheter m.m. innen shipping.

Inneholder:

En internasjonal medlemsorganisasjon som promoterer rett forretningspraksis, harmonisering og standardisering av kommersiell shippingpraksis og kontrakter. Du finner nyheter, informasjon om last, befraktning og navigasjon i tillegg til rapporter m.m.

Tilgang:

Krever passord. Vennligst henvend deg i bibliotekskranken på ditt studiested.

Gå til databasen