Biblioteket

Bloomberg

Global finansinformasjon, historisk og i sanntid med 15 minutters forsinkelse.

Inneholder

Bloomberg integrerer økonomisk nyhets-, analyse- og dataprogram med tilgang til søk i databaser som gjør deg i stand til å få en lang rekke økonomiske data om et selskap både i sanntid og med historikk. Dette kan anvendes i analyser av ulike markeder og aksjer, ved konstruksjon av porteføljer, evaluere avkastningen til ulike aksje- og hedgefond samt til selskapsverdsettelse i forbindelse med oppkjøp eller fusjon.

Egen profil

Lag din egen profil med "Create login"-tasten for å lagre skjermbilder, personlige oppsett og chat-hjelp.

Tilgang

Bloomberg setter begrensning på mengde med data som kan lastes ned pr måned. 

Campus Oslo:

Campus Bergen:

  • To PC i biblioteket. Reserveres på studentportalen.
  • Én PC ved interne kontorer kun for BIs ansatte.

Veiledning

Kurs 

Det anbefales å fullføre BMC før man deltar på BIs kurs om Bloomberg. BIs studenter kan registrere seg kostnadsfritt for BMC. Kurset må gjennomføres i B1-010 eller i Bloomberg-rommet i biblioteket. 

  • Om kurs i Bloomberg Market Concepts (BMC)
    8-timers nettbasert selvlæringskurs som gir en visuell introduksjon til de finansielle markedene. Kurset kan tas i flere sesjoner, du må ikke ta hele kurset samtidig.
    BMC består av fire moduler – Economics, Currencies, Fixed Income og Equities – satt sammen av Bloomberg data, nyheter, analyser og TV-sendinger fra Bloomberg. Kurset er tilgjengelig enten gjennom nettsidene til Bloomberg Institute eller på Bloomberg Terminaler under BMC. Ta med egne høretelefoner.
  • Registrer deg for BMC kurs - NB! Du må registrere deg på en Bloomberg-PC. Bruk gruppekode AMBA01.