Biblioteket

Compustat via WRDS

Compustat North America og Compustat Global. Finansiell informasjon om selskaper.

Inneholder

Compustat North America inneholder resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og noteopplysninger for selskaper i USA og Canada. Compustat Global inneholder finansiell informasjon som er gjort sammenlignbar på tvers av selskaper og land.

Monthly updates
North America
Global

Quaterly updates
Execucomp 

Other Compustat
North America – Annual updates
Marginal Tax Rates
Legacy - North America FTP
Legacy – Global FTP

Tilgang

For å få tilgang må man først registrere seg i et skjema som kun er for BIs ansatte og studenter. Bruk din BI e-postadresse og aksepter ”Terms of Use” før du fullfører registreringen. Studenter må registrere seg som Masterstudent og bruke den e-postadressen de ble tildelt av BI ved studiestart. Innen få dager får du en bekreftelse på at du kan bruke WRDS.

Gå til databasen