Biblioteket

CRSP via WRDS

US Stock database. CRSP/Compustat merged database. US Treasury database. Data for selskaper børsnotert på NYSE, AMEX og NASDAQ.

Inneholder

Inneholder også data for statsobligasjoner og risiko-fri rente.

Annual update:

Stock / Security files
Stock / Events
Stock / Portfolio Assignments
CRSP / Compustat Merged
Treasuries
Treasury / Daily
Treasury / Monthly

Quarterly update:
Index History – Intraday
Treasuries
Treasuries / Daily
Treasury / Monthly

Utgivers egen informasjon om CRSP

Utgiver: Wharton University of Pennsylvania

Tilgang

For å få tilgang må man først registrere seg i et skjema som kun er for BIs ansatte og studenter. Bruk din BI e-postadresse og aksepter ”Terms of Use” før du fullfører registreringen. Studenter må registrere seg som Masterstudent og bruke den e-postadressen de ble tildelt av BI ved studiestart. Innen få dager får du en bekreftelse på at du kan bruke WRDS.

Veiledninger

Gå til databasen