Biblioteket

Econlit

Referanser til tidsskriftartikler, bøker og andre publikasjoner med hovedvekt på sosialøkonomi.

Databasen gir sammendrag av artikler og enkelte lenker til fulltekst.

 

Gå til databasen