Biblioteket

eIFRS

Internasjonale regnskapsstandarder for finansiell rapportering inklusiv IFRS, IAS, IFRIC og SIC og tilhørende dokumenter som Blue book, Red book, Green book og IFRS for SMEs.

Veiledning

Gå til databasen