Biblioteket

Eikon

Eikon er en plattform mye brukt innen finans, og tilbyr et bredt spekter av finansiell informasjon og data fra hele verden.

Inneholder

Inkluderer informasjon om fusjoner og oppkjøp, data om eierskap, analyser av internasjonale selskaper, deals, prognoser, finansielle grunnprinsipper, estimater og diagrammer, finansielle tidsserier etc. Datastream gir tilgang til tidsserier for millioner av finansielle instrumenter, verdipapirer og indikatorer. Worldscope leverer markedsdata, vurderinger, aksjeindekser, obligasjonsindekser, resultatforventninger (I/B/E/S), investeringsfond (Lipper), råvarer, valuta, hedgefond etc. Noen data er tilgjengelig fra 1980.

Ved behov for finansielle data over mange tiår bruk SDC Platinum

Tilgang

Campus Oslo

Campus Bergen

  • En PC i biblioteket

Faglig ansatte kan få software installert på egen PC for spesielle prosjekter i en begrenset periode. Kontakt nina.fretheim@bi.no

Veiledning

Aktiviteter

Kommende aktiviteter

Kurs, veiledningstjenester, boklanseringer mm i biblioteket

Ingen aktiviteter i denne tidsperioden.