Biblioteket

Emerald Insight

Artikler fra tidsskrifter innen ledelse og administrasjon ("business and management").

Inneholder

  • Tidsskriftartikler innen ledelse, markedsføring, logistikk, HRM, økonomi mm. Alle utgitt av forlaget Emerald.
  • Case-studier er indeksert og dermed enkelt søkbart. Det samme gjelder oversiktsartikler og litteraturgjennomganger (literature reviews).
  • Bokanmeldelser av ledelseslitteratur. Inneholder også mye fulltekst innen bibliotek- og informasjonsvitenskap.

Veiledning

Gå til databasen