Biblioteket

FASB Accounting Standards Codification

Godkjente regnskapsprinsipper / Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) godkjent av FASB for bruk i ikke-statlige enheter og GASB Governmental Accounting Research System Online.

Tilgang

Krever passord. Vennligst henvend deg i bibliotekskranken på ditt studiested.

Gå til databasen