Biblioteket

Forbruker og Mediaundersøkelsen

Norges største multimedie- og markedsundersøkelse. Rapporteres i PC Gallup, et windowsbasert verktøy som gir deg mulighet til å konstruere ønskede tabeller og fremstillinger.

Forbruker & mediaundersøkelsen

TLF-basen – Medieinformasjon:

Inneholder offisielle lesertall for norske aviser, offisielle lyttertall for lokalradio, offisielle seertall for lokal-TV, tilgang til og bruk av nettsider, bruk av tekst-TV, kino, demografi og geografi.

Data samles inn via telefonintervju om mediebruk.

MGI-basen – Markedsinformasjon:

Inneholder offisielle lesertall for blader/magasiner, DM- og katalogbruk. Internett : gjøremål på nettsider. Livsstil : interesser, meninger og gjøremål. Forbruk : handlevaner og forbrukeratferd. Kapitalvare : innehav og kjøpsplaner for kapitalvarer. Merkevare : kjennskap, erfaring og preferanse for ulike merkevarer. Redaksjonell indeks : stoff- og annonsepreferanser i ulike medier. Beslutningstakerindeks. Lokal informasjon : kjøpesentre og lokale forhandlere.

Respondentene er rekruttert fra telefonintervjuene for mediedelen, som svarer på web- eller postalt baserte skjemaer.

  • Tid: TLF-basen og MGI-basen oppdateres to ganger i året.

Dataene i Forbruker og mediaundersøkelsen rapporteres i PC Gallup, et windowsbasert dataverktøy som gir deg mulighet til selv å konstruere ønskede tabeller og fremstillinger. Du får også tilgang til InterBuss gjennom PC Gallup.

Tilgang

  • Forbruker og mediaundersøkelsen tilgjengelig på alle tynne klienter.
    Velges via Start - Programs
  • I Oslo er undersøkelsen i tillegg tilgjengelig på to veilednings-PCer i C6 i biblioteket. Velges via Start - Programs 

 

Kontaktperson: Kristine T. Pharo

 

Veiledning

Biblioteket har laget små filmsnutter som viser de ulike funksjonene i forbruker og mediaundersøkelsen:

Se også veiledningsfilmer fra TNS Gallup