Biblioteket

IBDF Online

Skatte- og avgiftsregler fra mange land, spesielt innen EU og andre europeiske land.

Inneholder

En rekke sentrale tidsskrifter og andre publikasjoner er i fulltekst.

Gå til databasen