Biblioteket

InterBuss

InterBuss er Norges største undersøkelse om internettvaner.

Inneholder

InterBuss er en kvartalsvis måling av bruk av internett og teknologi blant norske privathusholdninger og privatpersoner. Her finner du data om befolkningens tilgang og oppkobling mot internett, bruk av sosiale medier og nettsteder, streaming, e-handel, søk, samt bruk av mobiltelefon.

Alle respondentene er internettbrukere og svarer på et web-basert spørreskjema.

Tid: InterBuss oppdateres kvartalsvis, men BI har kun tilgang til Q4, som gir oppsummerte data for et helt kalenderår. Dataene rapporteres i PC Gallup, et windowsbasert dataverktøy som gir deg mulighet til selv å konstruere ønskede tabeller og fremstillinger. Du får også tilgang til Forbruker og Mediaundersøkelsen gjennom Gallup PC.

Interbuss Q4 2017: bearbeidet rapport fra Kantar TNS (tidligere TNS Gallup). Logg på for å få tilgang til denne og tidligere Q4-rapporter fra 2010 -

Tilgang

  • I Oslo, Bergen og Trondheim er Interbuss tilgjengelig på alle tynne klienter. Velges via Start - Programs.
  • I Oslo er undersøkelsen i tillegg tilgjengelig på to veilednings-PCer i C5 i biblioteket. Velges via Start - Programs.