Biblioteket

Lovdata Pro

Norske lover, forskrifter, forarbeider og avgjørelser (dommer), EØS-avtalen, EUs rettskilder (EUR-Lex) og traktater. Inneholder alle rettskilder i fulltekst.

Inneholder

Norske rettskilder, EØS-rettskilder og EUs rettskilder (EUR-Lex) i fulltekst. EØS avtalen er unik i Lovdata Pro og det eneste stedet man finner en konsolidert utgave av avtalen. EFTA-domstolen er også unik i Lovdata.

Tilgang for studenter

Tilgang for ansatte

Bruk versjonen med personlige arbeidsverktøy som krever registrering.

Gå til databasen