Bibliotek

Norart

Referanser til norske og nordiske tidsskriftartikler, samt årbøker.

Inneholder

Opplysninger om artikler i ca. 460 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Noen tidsskrifter er vitenskapelige, andre har mer allment innhold – og de representerer de fleste fagområder. Norart dekker perioden fra 1980 og fram til i dag, men noen eldre tidsskrifter er også representert, det eldste fra 1894.

Alle artikler som har en DOI (digital object identifier ) kan finnes elektronisk ved å klikke på feltet Nettversjon (DOI) i artikkelreferansen.

Gå til databasen