Biblioteket

OGEL

Oil, Gas & Energy Law Intelligence er et internasjonalt elektronisk tidsskrift.

Inneholder

Oil, Gas & Energy Law Intelligence er et internasjonalt elektronisk tidsskrift med fokus på utviklingen innen olje, gass og energisektoren. Sentralt er lover, juridiske emner, vedtekter, kontrakter og geopolitiske emner. Tilgangen gjelder tidsskrift fra 2003 og fremover

 

Gå til databasen