Biblioteket

Orbis

Informasjon om offentlige og private bedrifter globalt.

Inneholder

Finansiell informasjon, detaljerte regnskapsdata, bransjekategorier, informasjon om styre, ledelse, eiere, datterselskap m.m. for mange millioner selskaper fra hele verden. Data presenteres i et standard format som gjør det enkelt å sammenligne bedrifter fra forskjellige land. Data om banker og forsikringsselskaper er satt opp etter en egen mal.

Inneholder informasjon fra de siste ti år.

Orbis gir noe informasjon om fusjoner og opsjoner, men for mer detaljerte søk om dette, bruk Zephyr.

NB! Det er en begrensning på antall foretak man kan eksportere. Ved overskridelse vil man få en melding fra utgiver. 

Veiledningsfilmer

Gå til databasen