Biblioteket

Oslo Børs Informasjon

Børsinformasjon fra det norske markedet. Adgang begrenset til studenter som skriver oppgave ved BI.

Inneholder

Bedriftsinformasjon med daglige sluttkurser for alle verdipapirer notert på Oslo Børs. Regnskaper og nøkkeltall for selskaper notert på Oslo Børs. Børsmeldinger. Korrigerte avkastningstall for aksjer. Beregnede risikomål (beta) for aksjer. Likviditetsmål for aksjer. Detaljert informasjon om aksjefondsavkastning.

Tid

  • Aksjekurser og regnskaper fra 1980-    .
  • Aksje og obligasjonsindekser fra 1983-    .
  • Derivatkurser fra 1992-    .
  • Data oppdateres to ganger i året.

Tilgang

Kun studenter som skriver oppgaver som skal avleveres BI får tilgang til denne databasen
En egen brukeravtale må fylles ut av hver enkelt student som skriver oppgave sammen og undertegnes av veileder. Avtalen returneres ferdig utfylt til biblioteket man tilhører og studentene får tildelt passord.

Tilgang for ansatte