Biblioteket

Proff Forvalt

Bedrifts- og regnskapsinformasjon for norske foretak.

Inneholder

Kreditt- og regnskapsinformasjon for bedrifter med dybdeinformasjon om alle registrerte norske foretak, enheter og underavdelinger, samt slettede foretak fra de siste ti år. Databasen gir mange muligheter til å selektere informasjonen ved å søke på bransje, firmanavn, geografisk, etter omsetning eller antall ansatte.

NB! Det er en begrensning på antall foretak man kan eksportere. Ved overskridelse vil man få en melding fra utgiver. 

Basisinformasjon
Firmanavn, adresse, etc, rolleoversikt med styreverv, underavdelinger, konsernrelasjoner, aksjonærer/eiere, signatur/prokura, MVA-registrert, kunngjøringer.

Regnskapsinformasjon 
Regnskapstall, regnskapsanalyser, konkursprediksjon med rating, kredittkommentarer, revisors kommentarer og styrets beretning, årsregnskap.
Regnskapstallene hentes fra årsregnskap til alle innsendingspliktige foretak som er registrert i Brønnøyundregistret. Aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, sparebanker og forsikringsselskaper har innsendingsplikt av årsregnskap.

Panteheftelser og ligningstall
Tvungne og frivillige panteheftelser registrert i Brønnøysundregistrene, samt ligningstall på enkeltpersonsforetak.

Kredittvurdering
Tjenesten inneholder en konkursprediksjonsmodell som angir sannsynligheten for konkurs. I tillegg vises kredittkommentarer basert på likviditet, lønnsomhet og soliditet.

Tillegg
Full firmarapport, konkurrentanalyse, nyhetssøk.

Tilgang

Logg inn med samme brukernavn og passord som for @BI (s.....). Ansatte bruker samme passord som for Windows.

Gå til databasen