Biblioteket

Rettsdata

Norsk lovkommentar og en samling rettspraksis, lovforarbeider, forskrifter, hovedavtaler, samt relevante juridiske kilder innen spesifikke rettsfelt.

Inneholder

Rettsdata er en samling juridiske databaser med relevante rettskilder innen flere spesialfag som Fast eiendom, Selskapsrett og Skatterett. Den har en del sentrale juridiske tidsskrifter og bøker i fulltekst. Rettsdata kommentarsamling omfatter et stort utvalg relevante kommentarutgaver og annen juridisk litteratur.

Sticos: 

Kompetansesenteret for regnskap, lønn og personal. En del paragrafer henviser til oppslag med mer informasjon fra Sticos. For å få tilgang må du registrere deg som bruker. Du må registrere deg om igjen hvert semester.

Utgivers egen introduksjon:

Gå til databasen