Biblioteket

Statista

Statistikk og kvantitative data fra hele verden innen mange bransjer, produkter og industrier.

Inneholder

Statista er en portal med bransjespesifikke økonomiske makrodata fra hele verden med indikatorer for markedstrender, spørreundersøkelser på relevante trender og prognoser, og studier innen forbrukeratferd. Blant kildene er offentlige institusjoner, internasjonale organisasjoner, forskningsinstitutter, grupper innen forbrukerstudier etc

For mer detaljert norsk forbrukerstatistikk bruk:

Gå til databasen