Biblioteket

Web of Science

Artikkel- og siteringsdatabaser som dekker verdens ledende tidsskrifter innen samfunnsfag, naturvitenskap og humaniora.

Inneholder

Dette er en av de mest kjente siteringsdatabasene internasjonalt. Den indekserer ledende tidsskrifter for samfunnsfag, naturvitenskap og humaniora og gir bl.a. informasjon om hvor og hvor ofte en artikkel er sitert.

Social Sciences Citation Index (SSCI) 
Innhold: Samfunnsvitenskap.
Tid: Fra 1956-

Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
Innhold: Humaniora. 
Tid: Fra 1975-

Science Citation Index Expanded (SCIE)
Innhold: Naturvitenskap
Tid: Fra 1945-

Veiledning

Gå til databasen