Biblioteket

Eikon/ Datastream veiledning

Datastream er en finansdatabase med bedrifts- og markedsinformasjon, og inneholder i tillegg makroøkonomiske data fra bla. OECD og IMF. Det er ukentlige veiledninger i Datastream, men dag og tidspunkt kan variere fra uke til uke. Følg med på kommende aktiviteter nederst på siden.

VEILEDNING PER TELEFON, E-POST OG SKYPE

  • Telefon: 464 10 270. Veileder er tilgjengelig pr telefon kun når det er drop-in-veiledning i biblioteket. 
  • E-post: Du kan sende spørsmål til datastream.bi@gmail.com. Spørsmålene må stilles på engelsk. Eposten vil bli besvart et par ganger i uken.
  • Skype: For å avtale tidspunkt, send en e-post til datastream.bi@gmail.com med din Skype-ident, problemstilling, og eventuelt skjermbilde, eller ring 464 10 270 i veiledningstiden. Skype-identen til veilederen er datastream-bi. Du må selv ha en oppdatert versjon av Skype og en skype-ident på din egen pc/mac. Mer informasjon om Skype skjermdeling
  • Thomson reuter Helpdesk: +44 870 458 1052

FAQ for Eikon/Datastream

Utarbeidet av bibliotekets veileder (Pdf)

Datastream e-læring

I Thomson Reuters Knowledge Network er det flere muligheter for veiledning. Knowledge Live Training & Knowledge on Demand

Aktiviteter

Kommende aktiviteter