Biblioteket

Qualtricsveiledning

Qualtrics-veilederen svarer på spørsmålene dine om hvordan man bruker spørreundersøkelsesprogrammet. Det er ukentlig veiledning ved campus Oslo (C5) og i Bergen. Se aktiviteter/events på studentportalen for neste veiledning.

Veiledning per telefon og e-post

Avanserte spørsmål som veileder i biblioteket ikke har anledning til å svare på skal rettes til Qualtrics direkte. BI anbefaler at du benytter deg av opplærings- og veiledningsressurser før du tar kontakt med Qualtrics Support.

Få programvaren

Du finner mer informasjon om Qualtrics og hvordan du får tilgang til programvaren på…