Biblioteket

Qualtricsveiledning

Qualtrics-veilederen svarer på spørsmålene dine om hvordan man bruker spørreundersøkelsesprogrammet. Det er ukentlig veiledning ved campus Oslo (C6) og i Bergen. Sjekk kalenderen nederst for neste veiledning

VEILEDNING PER TELEFON, E-POST OG SKYPE

Få programvaren

Du finner mer informasjon om Qualtrics og hvordan du får tilgang til programvaren på…

Aktiviteter

Kommende aktiviteter