Biblioteket

Forske og publisere

Biblioteket tilbyr en rekke ressurser og tjenester rettet mot deg som forsker og som skal publisere. Du finner alt du trenger på Bikuben (intranettet) under "For faglige". Foruten hjelp til å skaffe litteratur og data, litteratursøk og opplæring i databasene, tilbyr biblioteket støtte på følgende områder:

Publisere

Ph.d.-kandidat?

BIs bibliotek tilbyr ph.d.-kandidater de samme tjenestene og ressursene som vi tilbyr de faglig ansatte

Tilbud spesielt til dere som er ph.d.-kandidater:

  • Kort introduksjon til bibliotektjenestene på introduksjonsdagen for nye ph.d.-kandidater i september.
  • Kontaktbibliotekaren for ditt institutt inviterer deg til en oppfølgingssamtale og er din faste kontaktperson i biblioteket.
  • PhD on Track: Dette er en nettressurs for ph.d.-kandidater som er i begynnelsen av forskningskarrieren og som ønsker å lære mer om forskningsprosessen, om informasjon og litteratur for forskningsformål, og om hvordan publisere egen forskning.
  • Drop-in veiledning i biblioteket i SPSS, Datastream og andre programvarer. Tidspunktene ligger i aktivitetskalenderen til biblioteket.

 Kontaktperson: Astrid Heltne