Kontakt­bibliotekarer

Hvert institutt har en kontaktbibliotekar som følger opp nyansatte, ph.d.-kandidater og har spesielt fokus på fagspesifikke informasjonsressurser og tjenester.

Hvorfor kontaktbibliotekarer?

Med kontaktbibliotekar tilknyttet hvert institutt, ønsker vi å sikre at faglig ansatte kjenner bibliotekets informasjonsressurser og tjenester. Biblioteket får også nærmere kontakt med fagmiljøene, noe som er viktig for å videreutvikle en god bibliotektjeneste.

Hva kan kontaktbibliotekarene hjelpe deg med?

Finn kontaktbibliotekaren for ditt institutt:

Seniorbibliotekar

Nina Fretheim

Biblioteket

 

  • Institutt for rettsvitenskap
  • Institutt for samfunnsøkonomi (i perioden 1.7 - 31.12.2017)
  • Institutt for strategi og entreprenørskap
Seniorbibliotekar

Sigrid Noer Gimse

Tjenester - Biblioteket

 

  • Institutt for finans
  • Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Seniorbibliotekar

Ingun Grytli

Biblioteket

 

  • Institutt for ledelse og organisasjon
Seniorbibliotekar

Linnea Lund Jacobsen

Biblioteket

 

  • Institutt for markedsføring
Seniorbibliotekar

Toril Sigstadstø

Biblioteket

 

  • Institutt for kommunikasjon og kultur (i perioden 1.7 - 31.12.2017)
Seniorbibliotekar

Astrid Heltne

Biblioteket - Forskning og fagressurser

 

  • Institutt for kommunikasjon og kultur
  • Institutt for samfunnsøkonomi

 Permisjon i perioden 1.7 - 31.12.2017