Biblioteket

Litteraturovervåking

Hold deg oppdatert på forskning innen ditt eget fagfelt, med dine egne skreddersydde alerts og feeds.

Følg med på ny forskning og ny litteratur

  • Ved å benytte varslingstjenester fra fagdatabaser, søkemotorer og utgivere.
  • Sette opp faste søk tilpasset ditt tema og få melding (alert) på e-post eller RSS (newsfeed).

Du kan også få varsel om siteringer til litteratur innen ditt felt (citation alert), eller om nye hefter fra tidsskrift.

Hvordan opprette litteraturovervåking

Under finner du et utvalg lenker hvor du kan opprette litteraturovervåking. Du må registrere deg/opprette brukerkonto i den enkelte tjeneste for å få tilsendt meldinger.

Bruk  help-funksjoner for å finne veiledning for oppsett, eller se etter knapp merket Alert, Search History, Saved Searches o.l. i resultatlisten når du har gjort et søk.

Business Source Complete (EBSCO) Search alertJournal alert 
Web of Science (Thomson Reuters)   Search alertCitation alert 
Google Scholar (bruk Advanced Search) Search alert/Citation alert
Emerald Management (Emerald) Alerts (Search, Journal, Citation) 
PsycInfo (APA/EBSCO):   Search alert , Journal alert
Oria - anbefales særlig for nye bøker i norske fagbibliotek Search alert
JournalTOC -  Innholdsfortegnelser i tidsskrift. For å få meldinger med fulltekstlenke bør du bruke EBSCO-basene  

Gode tips om forskningsovervåking finner du også i PhD on Track.

Spør din kontaktbibliotekar om du lurer på noe.