Biblioteket

Open Access

Open Access-publisering innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på Internett på lovlig vis.

Open Access kan gjennomføres på flere måter:

  • Publisering i Open Access-tidsskrifter, dvs. vitenskapelige, fritt tilgjengelige tidsskrifter med rutiner for kvalitetssikring og redaksjonell bearbeiding. Tilsvarende også for bøker.
  • Egenarkivering i åpne institusjonelle eller fagspesifikke arkiv, av rettighetsklarert materiale som opprinnelig er publisert andre steder.
  • Hybrid Open Access-publisering, dvs. å publisere i et abonnmentsbasert tidsskrift og betale utgiver for å legge ut artikkelen med fri tilgang.

Å publisere Open Access (PhD on Track)

Open Access explained (YouTube-film)

BI Open Archive

  • BI Open Archive er Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv for faglige publikasjoner og studentoppgaver. Forskerne kan her gjøre forskningen sin fritt tilgjengelig for fagmiljøer og allmennhet om det opphavsrettslige er avklart.
  • De fleste forlag aksepterer i dag egenarkivering av siste forfatterversjon, etter fagfellevurdering, av artikler som originalt er publisert i tradisjonelle tidsskrift. Mer informasjon for BIs ansatte finnes på Bikuben (intranettet).

BIs fond for åpen publisering

Noen OA-tidsskrifter krever publiseringsavgift. Forskere ved BI kan søke om å få dekket denne kostnaden. Fondet er opprettet for å sikre fritt valg av publiseringskanal der forfatterbetaling kan virke begrensende.

Søknader som tilfredsstiller kriteriene blir løpende innvilget så lenge det er midler.

Hvordan finner man anerkjente Open Access-tidsskrifter?

  • Norsk register for godkjente vitenskapelige publiseringskanaler inneholder mange tidsskrifter med åpen tilgang. I "Avansert søk", velg NPI Fagfelt -> Økonomisk-administrative fag (ev annet) og avgrens søket til Open access.
  • I artikkel- og siteringsindeksen Web of Science kan man i et emnesøk sortere ut artiklene som er publisert med åpen tilgang. Slik kan du finne OA-kanaler innen eget emne. Bruk Refine Results i venstre meny, velg Open Access. (Tidsskrifter inkludert i Web of Science er kvalitetstidsskrifter).
  • Directory of Open Access Journals, DOAJ kan du søke etter kvalitets-OA-tidsskrifter etter emne. Om du vil publisere i tidsskrifter du finner her, er det lurt å sjekke om tidsskriftet er godkjent i det norske publiserinskanalregisteret.

Råd for kvalitetsvurdering av tidsskrifter gjelder for alle typer tidsskrift, enten de er abonnementsbaserte eller publiseres med åpen tilgang.

Kontaktpersoner Open Access på BI