Biblioteket

Sosialt entreprenørskap i Norge

Boklansering med Benedicte Brøgger

Velkommen til boklansering i biblioteket

Professor Benedicte Brøgger vil presentere sin nye bok Sosialt entreprenørskap i Norge. Med seg har hun fire gjester som vil snakke om temaet. 

Fra forlaget Cappelen Damms omtale:

Sosialt entreprenørskap i Norge tar for seg hovedelementene i forretningsmodellene til tre veletablerte sosiale entreprenører. Boken viser at en ren profittmaksimerende forretningslogikk bare er én av flere gjenkjennbare økonomiske rasjonaliteter, og at det ikke bare er markedstransaksjoner som er akseptert som legitime økonomiske transaksjoner. De økonomiske transaksjonene har utspring i forskjellige institusjonelle kontekster med egne tradisjoner. Idégrunnlaget for disse tradisjonene kan tilbakeføres til visse opprinnelige teorier som gir dem mening og betinger særskilte institusjonelle felt. I de fleste tilfeller foregår de økonomiske transaksjonene innenfor spillereglene i et slikt felt.

Boken retter seg både mot dem som har interesse for bedriftsutvikling og mot dem som har interesse for samfunnsutvikling. Når det gjelder sosialt entreprenørskap går nemlig bedrift og samfunn hånd i hånd. Boken er også aktuell innen fag som antropologi, økonomi, kulturstudier, entreprenørskapsstudier og statsvitenskap.

Biblioteket byr på lett servering.

Praktisk info

  • Tid:2. mai 2017 10:00 - 11:00
  • Sted:Biblioteket C5