Biblioteket

Introduksjonskurs til Endnote

Verktøyet som hjelper deg å administrere referanser og litteraturlister.

EndNote Online

Kurset introduserer deg for grunnleggende funksjoner i EndNote som du trenger for å komme i gang. Referansehåndteringsprogrammet hjelper deg med å samle og organisere referanser gjennom studietiden. I EndNote kan du henvise til kilder mens du skriver og genererer en litteraturliste automatisk.

NB! Dette er ikke et nettbasert kurs, applikasjonen heter EndNote Online.

Praktisk info

  • Tid:torsdag 22. februar 2018 12.00 - 13.45
  • Sted:Campus Stavanger, Sele
  • Kontakt:Anne Brit Løland (mailto:anne.b.loland@bi.no)