Levere bacheloroppgaven?

Har du spørsmål om digital innlevering av oppgaven?

Vi hjelper deg med DigiEx mm utenfor biblioteket

Praktisk info

  • Tid:fredag 2. juni 2017 09.30 - 12.00
  • Sted:Utenfor biblioteket i 5. etasje