Biblioteket i Bergen

Søkeverksted - FULLT

Meld deg på søkeverksted og få hjelp til å finne det som er relevant for din problemstilling.

Strever du med å finne de gode kildene til bacheloroppgaven? Meld deg på søkeverksted og få hjelp til å finne det som er relevant for din problemstilling. Her kan du få tips om hvilke databaser som er aktuelle for ditt fagområde, og hvordan du søker i dem.

Praktisk info

  • Tid:onsdag 14. februar 2018 12.15 - 14.00
  • Sted:Campus Bergen, Executive 1+2, 3. etasje
  • Kontakt:Kjerstin Bakke Olsen (kjerstin.b.olsen@bi.no)