Biblioteket Bergen

Stata, Jmp og Qualtrics

Åpen veiledning i statistikkprogrammene STATA, Jmp og spørreverktøyet Qualtrics

Praktisk info