Biblioteket Bergen

Stata, SAS Jmp, SPSS og Qualtrics

Åpen veiledning i biblioteket

Åpen veiledning i statistikkprogrammene STATA, SPSS, SAS Jmp og spørreverktøyet Qualtrics 

Praktisk info

  • Tid:tirsdag 15. mai 2018 10.00 - 13.00
  • Sted:Campus Bergen, biblioteket
  • Kontakt:Kjerstin Bakke Olsen (kjerstin.b.olsen@bi.no)