Biblioteket Bergen

Stata, JMP og Qualtrics

Åpen veiledning i statistikkprogrammene STATA, Jmp og spørreverktøyet Qualtrics

Praktisk info