Biblioteket Bergen

Stata, SAS Jmp, SPSS og Qualtrics

Åpen veiledning i biblioteket

Åpen veiledning i statistikkprogrammene STATA, SPSS, SAS Jmp og spørreverktøyet Qualtrics 

Praktisk info