Biblioteket

Kurs i EndNote Online

Endnote er et verktøy som hjelper deg å administrere referanser og litteraturlister.

I EndNote kan du henvise til kilder mens du skriver og generere en litteraturliste automatisk. Les mer om EndNote Online.

NB! Dette er ikke et nettbasert kurs, applikasjonen heter EndNote Online.

Praktisk info

  • Tid:tirsdag 16. januar 2018 10.00 - 11.00
  • Sted:Campus Oslo, C2-020
  • Kontakt:Marianne Høksaas (marianne.hoksaas@bi.no)