Biblioteket

Drop-in veiledning i Eikon med Thomsom Reuters

Profesjonelle representanter fra Thomsom Reuters gir veiledning i Eikon med Datastream.

Eikon er en plattform mye brukt innen finans, og tilbyr et bredt spekter av finansiell informasjon og data fra hele verden. Dette inkluderer informasjon om fusjoner og oppkjøp, data om eierskap, analyser av internasjonale selskaper, deals, prognoser, finansielle grunnprinsipper, estimater og diagrammer, finansielle tidsserier etc.

Praktisk info

  • Tid:mandag 19. mars 2018 13.00 - 16.00
  • Sted:Campus Oslo, Library C5