©Opphaver-BI

Alle rettigheter forbeholdt opphaver, men BI har en formålsstyrt bruksrett.

©Opphaver-BI

Alle rettigheter er forbeholdt opphaver, men BI har en formålsstyrt bruksrett.
Opphaver og BI må kontaktes ved ønske om å bruk.

Læringsressursen er synlig for alle BIs brukere av DLR.
Opphaver kan i samarbeid med BIs administrator bestemme at læringsressursen skal trekkes tilbake eller deles med utvalgte enkeltpersoner på BI.

©Opphaver-BI -lisensen brukes der det er overdratt en formålsstyrt bruksrett til BI.

Rettighetsforvaltning på BI

Spørsmål: Kontakt opphavsrett@bi.no