Biblioteket

Om biblioteket

Velkommen til BIs bibliotek, et av Europas mest moderne forsknings- og studiebibliotek.

Bibliotektjenesten ved Handelshøyskolen BI består av hovedbiblioteket i Oslo, og bibliotekene ved campusene i Bergen, Trondheim og Stavanger, samt det digitale biblioteket - som alltid er åpent!

For informasjon om  åpningstider, kart, fasiliteter og kontaktinformasjon, se de enkelte bibliotek.

Samlinger

Bibliotekets samlinger gjenspeiler BIs forskning og studietilbud. Uansett hvor og når du ønsker å studere eller forske, vil vårt digitale bibliotek gi deg tilgang til ulike informasjonsressurser, fagdatabaser, elektroniske tidsskrift og e-bøker. Her finner du også tips til litteratursøking og informasjon om forskningsstøtte.

Reklamehistorisk samling

Ved Hovedbiblioteket finnes en reklamehistorisk samling. Dette er historisk reklamestoff som ble donert av Thor Schyberg til Norges markedshøyskole i 1989.

Samlingen består av fagbøker, lysbilder av reklameplakater og avisannonser, reklamemateriell, arbeidsbøker, og historisk materiale om reklamemiljøet i Norge. I samlingen inngår innrammede plakater reklameplakater som brukes som utsmykking av BI-bygget i Nydalen. Noen av plakatene henger i biblioteket.

Har du spørsmål om Reklamehistorisk samling?
Kontakt: Hilde Marie Sandstrak

Følg biblioteket i sosiale medier