Biblioteket

Stavanger

Du finner biblioteket på mesaninen i 2. etasje. Vi har både pensumbøker og anbefalt litteratur, samt annen litteratur som er relevant for oppgaveskriving og fordypning i fagene. Vi hjelper med litteratursøk, veiledning i databaser og referansehåndtering

Åpningstider

Biblioteket er stengt for sommeren.

Campus Stavanger flytter

  • Bibliotekaren er på bygget 5. - 9. august (Byfjordparken).
    Ta kontakt om du ønsker å komme innom.
  • I perioden 1. juli til 5. august er ikke bibliotekaren tilgjengelig og bygget stengt. Kontakt biblioteket Oslo om det er noe som haster.
  • Første åpningsdag etter sommeren er 12. august, i nytt bygg i Byfjordparken.

    Retur av bøker i sommer

På grunn av flytting ber vi om at bøker som ikke er kommet i retur innen torsdag 20. juni, beholdes til åpning av nytt bygg 12. august.

Dersom det ikke passer kan du kontakte bibliotekaren, Anne Brit Løland innen 28. juni eller etter 5. august for å gjøre avtale om levering.

Kontakt

Telefon: 982 51 747
E-post: biblioteket.stavanger@bi.no

Adresse

 

Anne Brit Løland

Seniorbibliotekar Bibliotek og læringsressurssenter +4798251678