Biblioteket

Kvalitets­vurdering

Seriøs forskningslitteratur er utgangspunktet for akademisk arbeid. Skal du publisere i et vitenskapelig tidsskrift, eller har funnet en artikkel du vil vurdere kvaliteten på, bør du sjekke om tidsskriftet er faglig anerkjent.

Er det et vitenskapelig tidsskrift?

Alle vitenskapelige tidsskrifter må praktisere fagfellevurdering (peer review). Det kan være vanskelig å fastslå et tidsskrifts kvalitet på egen hånd, men andre har kanskje gjort jobben for deg allerede. Sjekk derfor: 

Rangeringslister for tidsskrift

Rangeringslister er ofte brukt for å vurdere tidsskrifters anseelse innen et fagfelt.

  • Det norske registeret for godkjente vitenskapelige publiseringskanaler (NSD/UHR). Rangeres etter nivå, hvor 2 er best.
  • FT's list of journals - lista inneholder 50 topptidsskrifter. Ikke rangert innbyrdes, kun satt opp alfabetisk. Publisering i disse er et av flere kriterier i Financial Times’ rangering av MBA-skoler
  • Academic Journal Guide ("ABS-listen"), utgitt av Association of Business Schools (UK). Rangeringen baserer seg på fagfellevurderinger, siteringsstatistikk og vurderinger av ekspertpanel. Rangeres fra 4* - 1, der 4* er best.
    Man må registrere seg for å få tilgang.
  • ABDC Journal Quality List - utgitt av Australian Business Deans' Council. Rangeringen er blant annet basert på vurderinger av ekspertpanel, kvalitative og kvantitative data. Rangeres fra A* - C
  • Journal Citation Reports - basert på Web of Science (utgiver: Clarivate Analytics). Evalueringsindikatorer, bl.a. journal impact factor, basert på siteringsstatistikk. Tidsskriftene er gruppert i fagområder.
  • SCImago Journal and Country Rank: Portal med evalueringsindikatorer, bl.a journal impact factor, basert på siteringsdata fra databasen Scopus (Elsevier)
  • Journal Quality List - redigert av Dr. Harzing, er en samling av ulike rangeringslister