Biblioteket

EndNote

EndNote er integrert med Word og forenkler arbeidet med siteringer og litteraturlister når du arbeider med oppgaver og manuskripter. Du kan enkelt laste ned referanser fra databaser og tidsskrifter og lagre disse i ditt eget bibliotek.

EndNote X8

EndNote X8 må lastes ned og installeres på din datamaskin og er tilgjengelig for både PC og Mac. Denne versjonen er mer avansert enn EndNote Online og anbefales for masterstudenter og forskere. Ansatte må laste ned EndNote X8 fra "Windows Application Catalog".

Kom i gang med EndNote X8 (På engelsk)

Anbefalt referansestil - APA 6th

Vi anbefaler å bruke forfatter-år systemet fra APA. Den engelske utgaven av referansestilen ligger tilgjengelig i EndNote X8 men den norske versjonen må lastes ned og legges i mappen C:\Program Files (x86)\EndNote X7\Styles

Last ned APA 6th Norsk til EndNote X8

Har du spørsmål om EndNote?  Send en e-post til Endnote@bi.no
Når du stiller spørsmål må du oppgi om du bruker PC eller Mac, Endnote X8 eller Endnote Online og hvilken versjon av Word du bruker.

EndNote Online

Dette er en forenklet utgave av EndNote som dekker behovene til bachelorstudenter. Denne applikasjonen krever ingen installasjon men du må registrere deg for å bruke den.

Kom i gang med EndNote Online

Anbefalt referansestil - APA 6th

Vi anbefaler å bruke forfatter-år systemet fra APA. Den engelske (APA 6th) og norske utgaven (APA 6th Norsk) av referansestilen ligger tilgjengelig i EndNote Online.

Velg APA 6th Norsk under Select Favorites i EndNote Online:
Format -> Bibliography -> Bibliographic Style -> APA 6th Norsk

Har du spørsmål om EndNote?  Send en e-post til Endnote@bi.no
Når du stiller spørsmål må du oppgi om du bruker PC eller Mac, Endnote X8 eller Endnote Online og hvilken versjon av Word du bruker.