Biblioteket

Kildebruk og referanse­teknikk

På en vitenskapelig høyskole er korrekt bruk av kildehenvisninger et krav i alle faglige arbeider. Det er mange måter å referere kilder på, så velg rett stil.

Anbefalt referansestandard for studenter ved BI

Vi anbefaler at dere benytter forfatter-år-systemet fra APA, som er mye brukt innen samfunnsvitenskapelige fag.

Referansestandard for juridiske oppgaver

Forfatter-år-stilen egner seg ikke som henvisningssystem for rent juridiske oppgaver. Det er derfor utarbeidet et eget kapittel for dette i vår anbefalte referansestandard

Universitetsforlaget veiledning for henvisning i juridiske tekster.