Biblioteket

Skrivefasen

I akademiske oppgaver stilles det krav til innhold, struktur, språk og korrekt bruk av kilder. Her får du enkle tips om akademisk skriving, og lenker til nettsiden "Søk og Skriv" hvor du kan lese mer om de forskjellige emnene.

Bruk av kilder

I akademiske tekster underbygger du argumentasjonen ved å vise til kilder. Eksempler på kilder kan være bøker, tidsskriftartikler, rapporter og nettsider. Les mer i "Søk og skriv" om hvorfor og hvordan du bygger inn kildene i teksten din.

Det er mange måter å referere kilder på, og valg av referansestil er ofte knyttet til fagtradisjon. Se her for anbefalt referansestil på BI.

Struktur

For å skrive en god oppgave er det viktig med en tydelig struktur. PATAK er en huskeregel for rekkefølgen på de forskjellige elementene som skal være med i en oppgave.

 • Problemstilling
 • Avgrensning/innledning
 • Teori
 • Argumentasjon
 • Konklusjon

Hvis du skriver en empirisk oppgave er det også forventet at du inkluderer et metodekapittel og en del der du beskriver funnene dine, i tillegg til delene i PATAK. I "Søk og Skriv" kan du lese mer om hvordan du skriver et metodekapittel.

Besvar problemstillingen/oppgaveteksten:

Kildene du bruker skal være relevant for problemstillingen din.
Teksten du skriver skal hele tiden være relevant for problemstillingen.
Konklusjonen skal besvare spørsmålene i problemstillingen din.

Språk og stil

I "Søk og skriv" kan du lese om hva som kjennetegner akademisk språk, formuleringer du kan bruke når du drøfter og hvordan du får flyt i oppgaven din.
Kontakt Skrivesenteret ved BI Oslo

Få hjelp av studentveiledere på Skrivesenteret med en oppgave du skal skrive. Du finner studentveilederne i 6. etasje på biblioteket til faste tider hver uke. Se bibliotekets aktivitetskalender for oppdaterte tidspunkt.

Har du gode kilder?

Du må vurdere om kildene du har funnet er relevante for din problemstilling og om de er av god kvalitet.

Kvalitet

Du må alltid vurdere kildens kvalitet. Still deg selv spørsmålene:

 • Hvem er forfatteren?
 • Hvilken målgruppe er kilden skrevet for?
 • Er informasjonen balansert eller ensidig?
 • Refererer kilden til andre, finner du referanser i teksten og/eller en litteraturliste?
 • Når er kilden publisert og er den fortsatt aktuell?

Mange kilder kan være fine å bruke for å finne informasjon og gjøre seg kjent med et emne. Wikipedia er et eksempel på en slik kilde, men vi anbefaler ikke at du refererer til Wikipedia i selve oppgaven din. Det er viktig at du kan identifisere hvem som har skrevet informasjonen du finner, og at du kan stole på at innholdet er korrekt. Det kan du ikke på Wikipedia der mange har mulighet til å redigere artiklene.

Les mer om kvalitative vurderinger av kilder i "Søk og Skriv".

Relevans

For å finne svar på om kildene er relevante kan du stille deg følgende spørsmål:

 • Hvordan er kilden med på å besvare din problemstilling?

Husk: For å underbygge argumentasjonen din kan det være nyttig med kilder som både støtter og motsier funnene/argumentene dine.

Les mer om hvordan du vurderer relevans i "Søk og Skriv".