Studere ved BI

Campus Stavanger

Velkommen til campus Stavanger. Her tilbyr vi fem ulike bachelorprogrammer på heltid og en rekke kurs og programmer på deltid.

Campus Stavanger har rundt 700 studenter og vi ser hver enkelte student. Det er en variert studiegruppe, hvor det er lett for deg å skille deg ut.

Samtidig er det ikke større enn at det er lett å stifte bekjentskap med medstudenter og forelesere. Dette gjør at du får en sosial og lærerik studietid.

Utforsk fasilitetene

"Jeg ville bygge på min tidligere yrkesutdanning og jeg ville ha en utfordring faglig. Jeg ønsker å stille sterkere i næringslivet med en relevant utdanning i en internasjonal by som Stavanger som er i konstant utvikling. Skolen har et spesielt fokus på næringslivet, noe som gjør at man får en faglig tyngde som også er praktisk anvendelig."

Janne Frydenberg

Student, Internasjonal markedsføring